ΤΟ “ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ” ΤΟΥ ΜΠΑΤΑΞΗ

Όσοι γνωρίζουν στοιχειώδη οικονομικά καταλαβαίνουν την διαφορά μεταξύ δαπάνης και πληρωμής. Σε μία επιχείρηση, δαπάνη έχουμε όταν ένας τρίτος (π.χ. προμηθευτής) θεμελιώνει μία απαίτηση έναντι αυτής (π.χ. όταν της παραδίδει εμπορεύματα). Πληρωμή έχουμε όταν η επιχείρηση ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση, κάτι που μπορεί μερικώς να έχει γίνει προκαταβολικά, να γίνει κατά την παράδοση ή να …

ΤΟ “ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ” ΤΟΥ ΜΠΑΤΑΞΗ Διαβάστε Περισσότερα »