Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής: Μια νομική προσέγγιση από το Μανώλη Εγγλέζο Δεληγιαννάκη, δικηγόρο - ιστορικό ερευνητή (από το www.pontos-news.gr).

Η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (που εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1948) ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να στοιχειοθετήσει την ύπαρξη πράξεων γενοκτονίας, που συνοπτικά και σε σύνδεση με τα γεγονότα στη μικρασιατική Ανατολή έχουν ως εξής:

SOURCEPontos News
SHARE